METSAlahendused – metsavaht Sinu metsas

Metsakasvatuse protsess on pikk ja mitmetahuline, kus suurim väärtus saavutatakse läbimõeldud lahenduste ja tulevikku vaatava visiooni koosmõjul. Sageli ei ole erametsaomanikul selleks vajalikke teadmisi ega peagi olema, sest appi saab kutsuda valdkonnaga igapäevaselt tegelevad spetsialistid. Eelistusi on erinevaid, kuid alati leidub võimalus ühekordse tulu asemel ka järjepidevalt tulu teenida ja oma metsa väärtust kasvatada.

Võib kindlalt väita, et iga metsa- Metsahaldusteenus kogenud omaniku lugu on vähemalt ekspertidelt osaliselt erinev, sest metsa- Mets on kui elav organism, mis väärib omanikuks saadakse erinevaid omanikult tähelepanu rohkem kui ainult teid pidi, samuti on erinevad omaniku neis olukordades, kus tekib vajadus raha teadmised ning konkreetse metsa järele. Kui eesmärgiks on saada tuleolukord ja potentsiaal. Pole sugugi vikus hea palgimets, peab selleks omalt ebatavaline, et omatav mets aastaid poolt panustama. Kuna metsanduse või aastakümneid muude kohustuste ja näol on tegu eraldi teadusega, ei pea prioriteetide tõttu lihtsalt puutumatuna metsa omav inimene ka häbenema, et seisab. Lauset „lapsena käisime vana- ta valdkonnas kuigi hästi ei orienteeru. emaga seenel või marjul, kuid pärast Kogenud ekspertide abiga on võimalik seda polegi enam käinud“ kuulevad enda omandile võimalikult kasulikud metsandusvaldkonnas töötavad lahendused leida ning see ei tähenda inimesed aeg-ajalt ikka. Veelgi rohkem sugugi ühte ja ainuõiget vastust, vaid seda, et käidud on küll, kuid otsesed lahendusi erinevate nurkade alt, kuidas plaanid sellega seoses puuduvad. Pikka oma metsa targalt ja ratsionaalselt aega passiivsena seisnud metsa osas majandada. 
võib aga ühe hetkel tulla kärsitu mõte või ettepanek see lihtsalt ära müüa ning Pelgalt omand või midagi kui perspektiivikamaid lahendusi silma- enamat? piiril ei paista, antaksegi survele järele.

Paljudel metsaomanikel puuduvad Mida teha, et asi oleks piisavalt läbi- tihtipeale kaugemad eesmärgid. Iga mõeldud ja kasulik? kinnistu peidab endas aga rohkelt võimalusi, mille äratundmine võib lihtsalt veidi abi ja teadmisi vajada. Pikaajalise kogemuse ning suure haarde ja koostööpartnerite võrgustikuga HD Forest ASi peamiseks tegevusalaks on metsaomanike jaoks võimalikult sobivate lahenduste väljatöötamine, et saavutada enda metsaomandiga soovitud tulemus.

Quote

„Me suudame kindlasti anda nõu soovitud eesmärgi saavutamiseks ning näha tulemusi paarikümne aasta perspektiivis ette. Suudame kindlasti ka öelda, millised on ebareaalsed soovid,“ kommenteerib ettevõtte juhataja Toomas Kams.​

Veel lisab Kams, et firma on orienteeritud pikaajalisele lähenemisele, pakkudes üdini läbipaistvat metsahaldusteenust, kus alates rohujuuretasandilt kuni lõpuni on terve protsess ja selle osad kliendile näha.

„Samuti puudub meil huvide konflikt, kuna ostame masinateenuseid sisse, mitte ei oma ise masinaparki, mida peaksime kulude katteks püsivalt töös hoidma,“
sõnab Kams.

​Uus teenus METSAlahendused

​Uus teenus METSAlahendused

Firma tegevusele 2019. aastal lisandunud uue met s ahaldus te e nuse METSAlahendused eesmärk on pakkuda Eesti metsaomanikele personaalset, kvaliteetset ja läbipaistvat metsahaldusteenust. Täisteenus tähendab seda, et omanik ei pea millegi pärast muretsema, võites sellega nii ajas, kvaliteedis kui hinnas. Teenus on sõltumata omandi suurusest suunatud kõikidele Eesti metsaomanikele. Teenuse käigus selgitatakse koos metsaomanikuga välja tema eesmärgid ning hakatakse neid seejärel ja parimal võimalikul viisil ellu viima. METSAlahendused ei soovi osta metsakinnistuid ega ka raieõigust, vaid üksnes koos metsaomanikuga tema kinnistu eest hoolt kanda.

1998. aastal metsamajanduslike teenuste osutamiseks asutatud HD Forest ASi professionaalse teenuse eest vastutavad metsamajandusliku kõrgharidusega spetsialistid, kelle kasutuses on parimalt nüüdisajastatud infosüsteemid. Ettevõtte halduses on 20 00 hektarit, millest 16 000 hektarit on metsamaa. Lisaks tegeletakse metsamaade hindamise ning kinnisvara arenduse ja vahendusega.

Kui soovid professionaalset metsandusalast nõu ja abi oma 
metsa eest hoolitsemisel, siis võta ühendust METSAlahendustega:

www.hdforest.ee
www.metsalahendused.ee

 

Jaga seda