Kliendid ja uudised

Janno Kiisk

Janno Kiisk

“Teie teenust otsustasin kasutada, kuna usaldan Villut (lapsepõlvesõber), prognooseelarve oli vastuvõetav ja arusaadavalt lahti kirjutatud, samuti sobis väga see, et maksate mahu pealt. Villu hoidis mind alati kõige toimuvaga kursis ja seletas alati kõik toimuva arusaadavalt lahti. Harvesteri operaator, metsaveotraktori operaator ja saemees olid väga sõbralikud, abivalmid ja hoidsid mind kõige toimuvaga kursis ja tegid oma töö kavaliteetselt ja kiirelt. Loomulikult julgen Teid teistele soovitada. Kuna jäin Teie
teenusega väga rahule, siin ei ole jagada ideid kuidas Te oma teenust paremaks muuta saaksite – vaid, et jätkake samas vaimus.”

Tõnis Türna

Tõnis Türna

“Soovitan METSAlahendusi kõigile, kes peavad lugu ausast mängust ja läbipaistvast asjaajamisest! METSAlahendused annavad nõu ja pakuvad tuge kõigis metsa majandamisega seotud küsimustes. Tunnen, et olen leidnud endale isikliku metsavahi.”

- ütleb Tõnis Türna, metsaomanik Tartumaalt.

Mait Peetsalu

Mait Peetsalu

“HD Foresti AS pakutava METSAlahendused metsahaldusteenuse esimesed koostööd tulid juba mitme aasta eest. Koostööle sattusime tänu Villule, kelle metsad on naabriks. Tema oli varasemalt märkanud, et oleks vaja teha natuke metsatöid metsas ning võttis sellega seoses ühendust. Peale seda sai kohtutud ja metsas reaalselt kohapeal käidud ja vaadatud mis seisus on ja mis tunduks hea ja mida võiks parasjagu ka turgusid arvestades ära teha metsas. Asjad sujusid hästi. Kui kuskil võis tulla mõni muudatus siis sellest kohe ka teavitati. Vahetult enne tööde alustamist informeeriti, et nüüd läheb töö reaalselt lahti. Info liikus pidevalt. Kui midagi oli vaja teada siis vastati kiiresti ja nii täpselt kui parasjagu asjad teada olid. Peale tehtud töid anti alati ka ülevaateid võrdlevas vormis, et mida on prognoositud ja mis on reaalselt olnud. Kõige tähtsamaks peangi, et info liigub ja erinevaid metsatöid soovitatakse teha vastavalt turule ja metsas valitsevale pinnase olukorrale, et ei kahjustaks liiga palju. Lisaks sellele vaadatakse ka kaugemat pilti metsa osas kui ainult üks raie, vaid kuidas liikuda suures osas tervikuna ja kuidas raiuda eraldisi nii, et selle tulemusena saaks mitte raiutavad tükid vähem kannatada nii tuule kui väljaveo osas. 

Olen soovitanud ka HD Forest AS teenust METSAlahendused oma teistele tuttavatele. Siiani olen jäänud tööga igati rahule ja saab arutada ka tuleviku plaane.”

Read more