Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid ei avaldata kunagi kolmandatele isikutele, kui te ei anna selleks selgesõnaliselt luba, ning me ei kogu kunagi isikuandmeid, kui te pole neid andmeid esitanud registreerimisel, ostu sooritades või küsitluses osaledes vms juhtudel.Sellistel juhtudel kogume teavet nime, aadressi, sihtnumbri, e-posti, soo, vanuse, huvide, hoiakute ja erinevate teemade tundmise kohta.

Isikuandmeid kasutatakse ostu sooritamiseks või selle teenuse osutamiseks, millega seoses teavet kogutakse, nt meie uudiskirjade väljastamiseks, seoses päringutega jne. Lisaks kasutatakse neid andmeid selleks, et saada rohkem teadmisi teie ja teiste veebilehe kasutajate kohta. See võib hõlmata uuringuid ja analüüse, mille eesmärk on meie toodete ja teenuste täiustamine.

Kontaktivõtmine isikuandmete asjus

Kui soovite juurdepääsu teie kohta registreeritud andmetele, võtke ühendust aadressil webmaster@hededanmark.dk või telefonil +45 87 28 10 00. Kui registreeritud on valed andmed või teil on muid vastuväiteid, võite kasutada samu kontaktandmeid. Seejärel saate tutvuda teie kohta registreeritud teabega ja võite esitada vastuväiteid konkreetse registreerimise vastu vastavalt Taani isikuandmete töötlemise seaduse sätetele.

Isikuandmete kaitse

Vastavalt Taani isikuandmete töötlemise seadusele hoitakse isikuandmeid turvaliselt ja konfidentsiaalselt. Me hoiame teie isikuandmeid arvutites ja serverites, millele on piiratud juurdepääs ja mis asuvad kontrollitud ruumides, lisaks sellele vaadatakse pidevalt üle meie turvameetmeid, et teha kindlaks, kas meie kasutajaandmeid käideldakse nõuetekohaselt, võttes alati arvesse teie kui kasutaja õigusi. See veebileht kasutab SSL-ühendust, mis tähendab, et teie ja meie veebilehe vaheline side on krüpteeritud. Me ei saa siiski tagada 100-protsendilist turvalisust, kui andmeid edastatakse Interneti kaudu. See tähendab, et andmete elektroonilisel edastamisel ja säilitamisel on oht, et volitamata isikud võivad saada juurdepääsu teabele. Seega on isikuandmete esitamine teie enda vastutusel.

Isikuandmeid kustutatakse või muudetakse anonüümseks jooksvalt siis, kui nende kogumise põhjused on aegunud. Interneti kiire areng tähendab, et meie isikuandmete töötlemise viisides võivad osutuda vajalikuks muudatused. Seetõttu jätame endale õiguse neid isikuandmete töötlemist puudutavaid juhiseid uuendada ja muuta. Kui oleme muudatusi teinud, parandame mõistagi ka lehe allosas olevat „Viimati muudetud“ kuupäeva. Olulistest muudatustest anname oma veebilehel teada nähtava teatega.

Kui teie isikuandmeid töödeldakse, on teil vastavalt Taani isikuandmete töötlemise seadusele õigus saada teade mis tahes isikuandmete kohta, mida saab teiega seostada. Kui töödeldud teave või andmed teie kohta osutuvad ebaõigeks või eksitavaks, on teil õigus nõuda selle teabe või nende andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist. Võite igal ajal esitada vastuväite selle kohta, et teie kohta käivat teavet töödeldakse. Lisaks võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta või paluda meil oma andmed eksportida. Samuti on teil võimalik esitada kaebus seoses teid puudutavate andmete töötlemisega. Kaebused tuleb esitada Taani andmekaitseametile.

Autoriõigus

Kogu veebilehe materjal on kaitstud Taani autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste autoriõigust © käsitlevate määrustega.

Ilma eelneva kirjaliku loata on keelatud kopeerida teksti, pilte, kujundust, skripte või muud autoriõigusega kaitstud materjali.