Teenused

Metsahaldusteenus

Haldusteenus on mõeldud kõigile metsaomanikele, kellel on huvi oma kinnistut heaperemehelikult ja jätkusuutlikult majandada. Antud teenus sisaldab kõiki metsaga seonduvaid tegevusi, mida vastavalt omaniku soovile ja Eestis kehtivale seadusandlusele pakkuda saame. 

Metsahaldusteenuse ühe osana antakse metsaomanikule ülevaade kinnistu hetke seisust ning soovi korral ka pikem visioon. Vajaminevate tööde kohta koostatakse ülevaade ning ühise arutelu käigus kinnistu omanikuga otsustatakse edasine. Metsaomanikku hoitakse jooksvalt kursis tema kinnistul toimuvaga ning tööde lõpus antakse põhjalik ülevaade tehtust. Oma töös kasutame kaasaegseid tarkvaralahendusi ning meie töötajad omavad metsanduslikku haridust.

Metsa takseerimine- metsamajandamiskava koostamine

Abistame metsa takseerimisel, kasutades usaldusväärseid taksaatorettevõtteid.

Metsandusalane nõustamine

Nõustamist soovitame kõigile, kellel on huvi saada detailne ülevaade enda kinnistu seisukorrast. Teenus on sobiv nii lühi-kui pikaajaliste projektide puhul. Nõustamist pakume metsamajanduslike investeeringute (ost- müük), metsakasvatuse ja raiete teostamise osas. Lähtume metsaomanike huvidest ja eelistustest ning üheskoos leiame parima lahenduse. 

Meie spetsialistid omavad pikaajalist kogemust metsandusmaastikul.
Valdkonnad, milles võib meie poole nõustamiseks pöörduda:

  • Metsauuendustööd 
  • Raietööd
  • Metsa kinnistust ülevaate saamine koos soovitustega
  • Kinnistu väärtuse hindamine
  • Metsanduslikud toetused
  • Materjali turustamine

 

Jaga seda