Teenused

Metsahaldusteenus

Haldusteenus on mõeldud kõigile metsaomanikele, kellel on huvi oma kinnistut heaperemehelikult ja jätkusuutlikult majandada. Antud teenus sisaldab kõiki metsaga seonduvaid tegevusi, mida vastavalt omaniku soovile ja Eestis kehtivale seadusandlusele pakkuda saame. 

Metsahaldusteenuse ühe osana antakse metsaomanikule ülevaade kinnistu hetke seisust ning soovi korral ka pikem visioon. Vajaminevate tööde kohta koostatakse ülevaade ning ühise arutelu käigus kinnistu omanikuga otsustatakse edasine. Metsaomanikku hoitakse jooksvalt kursis tema kinnistul toimuvaga ning tööde lõpus antakse põhjalik ülevaade tehtust. Oma töös kasutame kaasaegseid tarkvaralahendusi ning meie töötajad omavad metsanduslikku haridust.

METSAlahendused haldusteenus sisaldab järgnevat:

METSAlahendused haldusteenus sisaldab järgnevat:
  • Metsanduslik nõstamine
  • Metsainvesteeringute nõstamine
  • Metsakinnistute hindamine
  • Metsanduslikud toetused
  • metsa inventeerimine ja metsamajandamiskavade koostamine
  • Metsaomandist ülevaate andmine
  • metsauuendustööde korraldamine
  • Raietööde korraldamine
  • Materjali turustamise korraldamine